DANONE powołuje ekspercki think tank, który ma przekonać Polaków do zrównoważonego żywienia

W 30-lecie działalności w Polsce, DANONE zapowiedział powstanie innowacyjnej platformy łączącej unikatową ekspertyzę naukową w zakresie zrównoważonego żywienia, czyli odpowiedniej i przyjaznej planecie diety. Ma to być kolejny krok spółek DANONE na rzecz poprawy żywienia milionów Polaków i przeciwdziałania skutkom kryzysu klimatycznego. Tylko w ostatnich 20 latach, DANONE przeznaczył na działania społeczne przeszło 111 mln złotych i zapowiada dalsze plany w tym obszarze.

Od 50 lat na świecie DANONE konsekwentnie realizuje podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. W praktyce oznacza to, że firma, rozwijając swój biznes, wywiera pozytywny wpływ na zdrowie ludzi i planetę. Tylko w ciągu ostatnich 20 lat spółki DANONE w Polsce przeznaczyły na realizację projektów społecznych przeszło 111 milionów złotych. Środki te przełożyły się na poprawę żywienia milionów ludzi w Polsce, korzyści dla lokalnych społeczności oraz środowiska naturalnego. Wszystkie te aspekty ma połączyć innowacyjny think tank o roboczej nazwie ZDROWIE-PLANETA-PRZYSZŁOŚĆ, którego powstanie właśnie ogłosił Dyrektor Generalny grupy spółek DANONE w Polsce – Paweł Piątek. Deklaracja padła na szczycie ekonomicznym Open Eyes w Krakowie.

Biznes i nauka razem połączy zdrową dietę z wpływem na środowisko

W kraju, w którym 12 mln osób cierpi na choroby dietozależne, a działania prośrodowiskowe dopiero nabierają rozpędu, unikatowa platforma ekspercka ZDROWIE-PLANETA-PRZYSZŁOŚĆ zajmie się m.in. kwestiami związanymi z kryzysem klimatycznym i wpływem żywienia na zdrowie człowieka. Think tank będzie stanowić zupełnie nową jakość w debacie publicznej, koncentrując się na interdyscyplinarnym spojrzeniu na trendy żywieniowe oraz zrównoważoną produkcję i konsumpcję. – Rozpoczynając ten projekt staliśmy się integratorem świata nauki związanego z żywnością i środowiskiem naturalnym, a także partnerem dostarczającym ekspertyzę biznesową. Dzięki unikatowemu połączeniu kompetencji chcemy tworzyć zrównoważone rozwiązania żywieniowe dla pokoleń i na pokolenia mówi Paweł Piątek, Dyrektor Generalny grupy spółek DANONE w Polsce.

Think tank będzie przestrzenią, w której spotkają się wiodący naukowcy i niekwestionowani eksperci w swoich dziedzinach. Do inicjatywy dołączyli już m.in. dr hab. inż. Zbigniew Karaczun specjalizujący się w tematyce ochrony środowiska, klimatu, sozologii, polityki ekologicznej; prof. dr hab. Ewelina Hallmann zajmująca się naukami rolniczymi, szczególnie w zakresie technologii żywności i żywienia, przede wszystkim żywności ekologicznej; dr Katarzyna Wolnicka, ekspertka w zakresie żywności i żywienia oraz Monika Borycka, ceniona badaczka trendów, analityczka innowacji i specjalistka w zakresie studiów nad przyszłością.

Kolejne zobowiązania

Dyrektor Generalny Paweł Piątek, który od roku zarządza wszystkimi kategoriami produktowymi DANONE, poza projektem ZDROWIE-PLANETA-PRZYSZŁOŚĆ, zapowiada kolejne odważne plany, w tym budowę największego w DANONE centrum IT & Data oraz uzyskanie certyfikatu B Corp przez całą grupę. – W styczniu świętowaliśmy dołączenie naszej spółki Danone, która oferuje produkty mleczne i pochodzenia roślinnego, do ruchu firm lepszych dla świata, czyli Benefit Corporations (B Corp). W ciągu dwóch lat, proces certyfikacji obejmie kolejne dwie spółki – mówi Paweł Piątek.

Danone został pierwszą polską spółką tej skali i największą firmą FMCG w kraju, która pomyślnie przeszła złożony i restrykcyjny proces certyfikacji. Umożliwiły to wysokie standardy w zakresie: wpływu na klientów, społeczności, pracowników, środowisko i zarządzanie (ład korporacyjny).

Biznes innowacyjny i podwójnie odpowiedzialny

Grupa spółek DANONE w Polsce obejmuje produkty mleczne i roślinne (Danone), wodę i napoje (Żywiec Zdrój) i żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywienie medyczne (Nutricia). Łącznie zatrudnienie znajduje tu przeszło 3 tys. specjalistów, a pośrednio firma stwarza kolejne 16 tysięcy miejsc pracy w różnych sektorach. W 7 zakładach produkcyjnych grupy powstają produkty, które trafiają na stoły w ponad 100 krajach na 5 kontynentach. Jedna z fabryk grupy spółek DANONE, Zakłady Produkcyjne Nutricia w Opolu, otrzymała właśnie prestiżową nagrodę Światowego Forum Ekonomicznego za zrealizowaną transformację cyfrową. W Polsce powstaje też największy hub IT & Data w DANONE, który docelowo zatrudniać będzie ponad 215 entuzjastów technologii.

Rozwijając współpracę z lokalnymi dostawcami, produkcję w kraju i systematycznie wzmacniając eksport, DANONE od lat przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki – generując wartość dodaną na poziomie przeszło 3,5 mld zł[1]. – Od 30 lat stawiamy na Polskę, a realizowany tu rozwój biznesowy doprowadził nas do pozycji lidera w wielu kategoriach rynkowych. Jest to podstawa realizowanego przez nas podwójnego zobowiązania. Zakłada ono harmonijne łączenie dążenia do stabilnego wzrostu i działań na rzecz ludzi i planety  – dodaje Paweł Piątek.

Rozwój firmy przekłada się również na rozwój regionów, w których prowadzi ona działalność. W swojej trzydziestoletniej historii działalności w Polsce, spółki DANONE zrealizowały setki projektów, odpowiadających na kluczowe potrzeby lokalnych społeczności – w zakresie wpływu na zdrowie, żywienie, bezpieczeństwo i środowisko. Przykładem może być przekazanie całego zakładu produkcyjnego Żywiec Zdrój w Cięcinie na Żywiecczyźnie, na rzecz lokalnej Fundacji Górom, co miało miejsce wiosną bieżącego roku. Obiekt stanie się miejscem integrującym lokalną społeczność wokół tradycji góralskich i edukacji ekologicznej.

DANONE konsekwentnie dąży do tego, by minimalizować własny wpływ na środowisko promując dietę fleksitariańską i rolnictwo regeneratywne, aktywnie przeciwdziałając marnowaniu żywności oraz obniżając emisję gazów cieplarnianych – w latach 2015-2021 emisja gazów cieplarnianych w zakładach została obniżona o 74%. Obecnie 100% energii elektrycznej we wszystkich zakładach DANONE pochodzi z OZE.


[1] Za Raport Wpływu grupy spółek DANONE ,,Razem dla lepszego jutra” Raport wpływu Danone 2020 „Razem dla lepszego jutra”

Fotografia i grafika

Zarobki jak w każdej pracy są zależne od miasta w jakim mieszkamy, doświadczenia i umiejętności. Osoba początkująca zaczyna od niskich stawek 2000 - 2500zł miesiecznie. Grafik bardziej zawansowany 3000zł do 4000zł. Grafik specjalizujący się w grafice 3D, dobry ilustrator, dobry projektant interfejsów w dużym mieście może liczyć na zarobki 6000zł i w górę. 

Grafik komputerowy zapewnia kompleksową obsługę w swojej dziedzinie. Nie można jednak wymagać od grafika tego, by dokonywał czynności wykraczających poza zakres jego obowiązków. Dobrym przykładem są graficy zajmujący się projektowaniem stron internetowych. Są oni odpowiedzialni za stworzenie interfacu oraz grafiki witryny i jej podstron. Po ich stronie leży zmienienie projektu graficznego serwisu www w funkcjonującą całość. Jak już wspomniano, nie można jednak wymagać od grafika, by zakupił domenę, zapewnił hosting czy napisał teksty na stronę (chyba, że w umowie wyraźnie zastrzeżono, że takich czynności się podejmie).

Mimo, że istnieje wiele kategorii grafików, to wszyscy oni posiadają cechy wspólne. W szczególności cechą wspólną wszystkich grafików jest to, że czas, którypoświęcają na stworzenie danego projektu, to nie tylko godziny spędzone przed programami graficznymi. To także czas wykorzystywany na badania rynku czy opracowywanie koncepcji. Najbardziej typowym przykładem może być opracowanie wizytówki albo logo. Czas poświęcony na wykonanie ostatecznej wersji jest nieporównywalnie krótszy od tego potrzebnego na określenie, jakie logo będzie najbardziej odpowiednie dla danej branży oraz jaki układ elementów będzie prezentował się najlepiej.

Kolejnym elementem wspólnym charakterystycznym dla przedstawicieli tego zawodu jest brak związania grafikaz konkretnym miejscem pracy. Ze względu na fakt, że głównym narzędziem pracy grafika jest komputer, jego mobilność jest ograniczona jedynie dostępem do elektryczności oraz Internetu. Poszukując grafika nie powinniśmy ograniczać się więc do terenu zamieszkiwanej przez nas miejscowości. Powinniśmy natomiast poszukiwać osoby, której specjalizacja najbardziej odpowiada zleceniu, które zamierzamy jej powierzyć.

Wspólną cechą wszystkich grafików jest także to, że współpraca z nimi nie wymaga spotkania w cztery oczy. Wszystkie wytyczne jesteśmy w stanie powierzyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, ewentualnie podczas rozmowy telefonicznej.

Niezależnie od specjalizacji, każdy grafik zmuszony jest do stałego rozwijania swoich umiejętności. Profesja grafika podlega nieustannym przemianom. Z roku na rok produkowane są komputery, które przewyższają swoją mocą obliczeniową dotychczasowe modele. To samo dotyczy oprogramowania. Softwere obecnie dostępny na rynku daje znacznie większe możliwości niż jego wcześniejsze wersje. Wywołuje to konieczność stałego zakupu nowego sprzętu i oprogramowania, ale również ciągłej nauki. Nie jest możliwe nadążanie za pojawiającymi się zmianami bez ciągłego dokształcania się.

Zarobki jak w każdej pracy są zależne od miasta w jakim mieszkamy, doświadczenia i umiejętności. Osoba początkująca zaczyna od niskich stawek 2000 - 2500zł miesiecznie. Grafik bardziej zawansowany 3000zł do 4000zł. Grafik specjalizujący się w grafice 3D, dobry ilustrator, dobry projektant interfejsów w dużym mieście może liczyć na zarobki 6000zł i w górę. 

Grafik komputerowy zapewnia kompleksową obsługę w swojej dziedzinie. Nie można jednak wymagać od grafika tego, by dokonywał czynności wykraczających poza zakres jego obowiązków. Dobrym przykładem są graficy zajmujący się projektowaniem stron internetowych. Są oni odpowiedzialni za stworzenie interfacu oraz grafiki witryny i jej podstron. Po ich stronie leży zmienienie projektu graficznego serwisu www w funkcjonującą całość. Jak już wspomniano, nie można jednak wymagać od grafika, by zakupił domenę, zapewnił hosting czy napisał teksty na stronę (chyba, że w umowie wyraźnie zastrzeżono, że takich czynności się podejmie).

Mimo, że istnieje wiele kategorii grafików, to wszyscy oni posiadają cechy wspólne. W szczególności cechą wspólną wszystkich grafików jest to, że czas, którypoświęcają na stworzenie danego projektu, to nie tylko godziny spędzone przed programami graficznymi. To także czas wykorzystywany na badania rynku czy opracowywanie koncepcji. Najbardziej typowym przykładem może być opracowanie wizytówki albo logo. Czas poświęcony na wykonanie ostatecznej wersji jest nieporównywalnie krótszy od tego potrzebnego na określenie, jakie logo będzie najbardziej odpowiednie dla danej branży oraz jaki układ elementów będzie prezentował się najlepiej.

Kolejnym elementem wspólnym charakterystycznym dla przedstawicieli tego zawodu jest brak związania grafikaz konkretnym miejscem pracy. Ze względu na fakt, że głównym narzędziem pracy grafika jest komputer, jego mobilność jest ograniczona jedynie dostępem do elektryczności oraz Internetu. Poszukując grafika nie powinniśmy ograniczać się więc do terenu zamieszkiwanej przez nas miejscowości. Powinniśmy natomiast poszukiwać osoby, której specjalizacja najbardziej odpowiada zleceniu, które zamierzamy jej powierzyć.

Wspólną cechą wszystkich grafików jest także to, że współpraca z nimi nie wymaga spotkania w cztery oczy. Wszystkie wytyczne jesteśmy w stanie powierzyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, ewentualnie podczas rozmowy telefonicznej.

Niezależnie od specjalizacji, każdy grafik zmuszony jest do stałego rozwijania swoich umiejętności. Profesja grafika podlega nieustannym przemianom. Z roku na rok produkowane są komputery, które przewyższają swoją mocą obliczeniową dotychczasowe modele. To samo dotyczy oprogramowania. Softwere obecnie dostępny na rynku daje znacznie większe możliwości niż jego wcześniejsze wersje. Wywołuje to konieczność stałego zakupu nowego sprzętu i oprogramowania, ale również ciągłej nauki. Nie jest możliwe nadążanie za pojawiającymi się zmianami bez ciągłego dokształcania się.

Informatyk grafik - Czyli grafik komputerowy który poza projektowaniem potrafi zadbać o swój sprzęt komputerowy jak i sprzęt w firmie. Często taka osoba pracuje w mnijszych firmach gdzie sporadycznie potrzebna jest osoba techniczna do małych napraw. Krótko mówiąc informatyk grafik to taka złota rączka w świecie IT i grafiki

Projektant stron internetowych – Grafik ten znany jest również pod pojęciem Web Designer. Jak sama nazwa wskazuje, specjalista taki zajmuje się opracowaniem szaty graficznej stron internetowych. Zakres czynności tej kategorii grafików wykracza jednak zwykle poza samo opracowanie szablonu. Zlecając pracę Web Designerowi możemy liczyć na to, że opracowaną przez siebie szatę graficzną zmieni w pełni funkcjonalny interface witryny, który po przypisaniu do odpowiedniej domeny stanie się stroną internetową. Mimo, że Web Designerzy zapewniają usługi o bardzo szerokim spektrum, należy mieć na uwadze, że część zadań związanych z postawieniem serwisu powinno się zlecić osobom trzecim. W szczególności do czynności, o których tutaj mowa, należy zaliczyć zakup domeny, zapewnienie hostingu, czy też stworzenie tekstów, które mają pojawić się w serwisie.

Projektant interfaceów – Grafik ten, podobnie jak projektant stron internetowych, zajmuje się opracowaniem szat graficznych, które następnie zostają przeprogramowane w funkcjonalna całość. Różnica polega na tym, ze projektant interfaców specjalizuje się w wykonywaniu grafik, które zostaną wykorzystane nie w stronach internetowych, lecz w programach i aplikacjach. Chodzi tu tak o menu główne w grze komputerowej, jak i wykonanie przycisków do aplikacji na smartphona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous post Browar Cieszyn wyłącznym i oficjalnym dostawcą piwa dla Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach
Next post Nextbike Polska domyka sezon 2022 z 10-procentowym wzrostem liczby wypożyczeń i rozpędza się w nowy rok