Rozwijasz innowacje oparte na deep-tech? Sprawdź, czy kwalifikujesz się do wsparcia dotacyjnego w EIC Accelerator!

Deep-tech koncentruje się na tworzeniu technologii przełomowych dla świata. Startupy działające w tym obszarze mają szansę otrzymania dotacji na realizację swoich projektów, pokrywających nawet do 100% kosztów, dzięki programom takim jak EIC Accelerator. Jakie wymagania stawia przed kandydatami podmiot oferujący wsparcie finansowe? Sprawdźmy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie dotacyjne?

EIC Accelerator jest programem przeznaczonym w szczególności dla innowatorów podejmujących projekty o bardzo wysokim ryzyku, dużym wpływie na społeczeństwo oraz potencjale do transformacji rynku. Jakie warunki należy spełnić, aby móc starać się o wsparcie dotacyjne?

Skala innowacyjności projektu

Podstawowym kryterium jest innowacyjność na skalę światową. Największe szanse na uzyskanie dotacji mają projekty przełomowe w swoim obszarze, cechujące się wysokim poziomem ryzyka technologicznego, biznesowego i finansowego oraz wysokim potencjałem rozwojowym i skalą wpływu (ang. impact), co jest charakterystyczne dla większości projektów w branży deep-tech. Przy składaniu wniosku do EIC Accelerator warunkiem podstawowym jest posiadanie technologii lub rozwiązania na co najmniej 5. poziomie gotowości technologicznej (ang. Technology Readiness Level, TRL).

Status przedsiębiorstwa oraz jego kwalifikowalność

Regulamin konkursu EIC Accelerator określa kategorię przedsiębiorstw, które mogą startować w konkursie – aplikację mogą składać przede wszystkim MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz small mid-caps (spółki zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników). Firmy muszą aplikować o wsparcie samodzielnie, nie ma możliwości złożenia wniosku jako konsorcjum. Na tym kryteria kwalifikowalności do programu się jednak nie kończą.

– W przypadku EIC Accelerator o dofinansowanie mogą aplikować podmioty, które dysponują przełomową technologią na min. TRL5 i w dużym uproszczeniu potrzebują już tylko demonstracji, pilotażu i/lub walidacji rozwiązania, by wdrożyć je na rynku i szeroko wyskalować – wyjaśnia Jakub Żbikowski z Grupy Innology, wspierającej spółki deep-tech w aplikowaniu o środki unijne na badania, rozwój i innowacje.

Minimalna i maksymalna kwota inwestycji

W EIC Accelerator można otrzymać wsparcie zarówno w formie grantu (kwota dofinansowania wynosi do 2,5 miliona euro – 70% kosztów kwalifikowanych, przeznaczonych na prace rozwojowe nad produktem czy przygotowanie do wdrożenia), jak i komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe w wysokości 0,5-15 milionów euro, przeznaczone na komponent wdrożeniowy/powdrożeniowy, czyli komercjalizację i skalowanie rynkowe).

Obszary tematyczne

Największą szansę na otrzymanie wsparcia dotacyjnego z programu EIC Accelerator mają przede wszystkim projekty charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka oraz wysokim potencjałem rozwojowym, przyczyniające się do poprawy jakości życia społeczeństwa.

Program EIC Accelerator oferuje dwie możliwości aplikowania. W ścieżce „Open” kandydaci mogą samodzielnie określić temat, w ramach którego składają wniosek. Druga ścieżka – „Challenges” – wspiera przedsiębiorstwa opracowujące rozwiązania w ramach wskazanych odgórnie strategicznych obszarów tematycznych. W 2023 r. wyzwaniami takimi były m.in. biomarkery nowotworowe czy komponenty półprzewodnikowe i kwantowe – wyjaśnia Jakub Żbikowski.

Skąd mieć pewność, czy projekt kwalifikuje się do EIC Accelerator?

Nawet najbardziej obiecujący projekt może otrzymać dotację wyłącznie wówczas, gdy w doskonałym stopniu spełnia wszystkie kryteria określone w regulaminie naboru. Aby zwiększyć szanse na powodzenie w otrzymaniu dotacji w programie EIC Accelerator, można skorzystać ze wsparcia specjalistycznych podmiotów prowadzących krok po kroku przez wszystkie działania niezbędne do prawidłowego złożenia aplikacji.

W Innology do tej pory skutecznie wsparliśmy w pozyskaniu dotacji przedsiębiorstwa rozwijające przełomowe projekty deep-techowe w wielu branżach, m.in . Biotech i Clean-Tech. Dzięki specjalistycznej ocenie kwalifikowalności i potencjału projektów, ocenie potencjału innowacyjnego, rynkowego i ludzkiego oraz wykonalności technologicznej i finansowej wspólnie dostosowywaliśmy aplikację konkursową do wymagań programu, co przełożyło się na sukces w postaci uzyskania wsparcia finansowego – wymienia ekspert.

Opracowując profesjonalną strategię działania oraz przystosowując projekt do wymagań wybranego programu europejskiego, możesz zweryfikować kwalifikowalność swojej firmy i projektu do wsparcia dotacyjnego oraz szanse na uzyskanie funduszy unijnych.

Fotografia i grafika

Czym zajmuje się grafik komputerowy?

Grafik komputerowy musi łączyć w swojej pracy aspekty artystyczne oraz informatyczne. Trudno jednoznacznie scharakteryzować tę profesję, ponieważ zakres obowiązków jest ustalany indywidualnie, w zależności od konkretnych potrzeb. Najogólniej jednak rzecz ujmując, graficy komputerowi zajmują się kampaniami marketingowymi i reklamowymi pod kątem przygotowywania grafik, ilustracji, makiet 3D, projektowaniem ulotek, billboardów, składem papierowych magazynów itp.

Grafik komputerowy - gdzie znajdzie pracę i za ile?

Grafik komputerowy znajdzie zatrudnienie w wielu branżach, w tym przede wszystkim mediach, wydawnictwach, agencjach kreatywnych, reklamowych czy public relations. W dobie ogromnej popularności social mediów graficy komputerowi nie mogą narzekać na brak pracy. Znajdą ją bowiem zarówno w dużych przedsiębiorstwach, gdzie istnieją działy graficzne, jak i w niewielkich firmach.

Grafika komputerowa to na tyle obszerna dziedzina, że nie sposób wskazać kilku obszarów, w których działają osoby wykonujące ten zawód. Zakres ich pracy jest bowiem szeroki i uzależniony m.in. od potrzeb oraz wymagań samego pracodawcy czy klientów. Można jednak wskazać kilka obowiązków, które w większości przypadków są przydzielone grafikowi komputerowemu. Należą do nich m.in. przygotowywanie wizualnej strony kampanii reklamowych, tworzenie ilustracji, rysunków czy grafik na strony internetowe, ulotki, billboardy itp, projektowanie logotypów firm, skład materiałów do druku i wiele innych. Najczęściej graficy muszą korzystać z wielu narzędzi równolegle, w tym zarówno z programów stricte graficznych, jak i służących do montażu wideo, tworzenia animacji czy obróbki zdjęć.

Grafik komputerowy zarobki - na jakim poziomie się kształtują? Tutaj również wiele zależy od miejsca pracy, posiadanych umiejętności, doświadczenia oraz zakresu obowiązków. Szacuje się jednak, że mediana zarobków w tym zawodzie wynosi 4 510 złotych brutto miesięcznie. Jest to jednak wyłącznie uśredniony wynik, a na największe pensje mogą liczyć graficy pracujący w Warszawie, Gdańsku czy Wrocławiu. Tam także notuje się największe zapotrzebowanie na przedstawicieli tego zawodu. Jak to się ma np. do wynagrodzenia informatyków? W tym miejscu warto sprawdzić, ile zarabiają programiści. Pamiętajmy także, że dobrą alternatywą dla pracy na etacie lub współpracy z konkretną firmą jest działanie w ramach własnego przedsiębiorstwa, co jest popularne także wśród grafików komputerowych. 

Czym zajmuje się grafik komputerowy?

Grafik komputerowy musi łączyć w swojej pracy aspekty artystyczne oraz informatyczne. Trudno jednoznacznie scharakteryzować tę profesję, ponieważ zakres obowiązków jest ustalany indywidualnie, w zależności od konkretnych potrzeb. Najogólniej jednak rzecz ujmując, graficy komputerowi zajmują się kampaniami marketingowymi i reklamowymi pod kątem przygotowywania grafik, ilustracji, makiet 3D, projektowaniem ulotek, billboardów, składem papierowych magazynów itp.

Grafik komputerowy - gdzie znajdzie pracę i za ile?

Grafik komputerowy znajdzie zatrudnienie w wielu branżach, w tym przede wszystkim mediach, wydawnictwach, agencjach kreatywnych, reklamowych czy public relations. W dobie ogromnej popularności social mediów graficy komputerowi nie mogą narzekać na brak pracy. Znajdą ją bowiem zarówno w dużych przedsiębiorstwach, gdzie istnieją działy graficzne, jak i w niewielkich firmach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous post Współpraca z freelancerem: jak wybrać najlepszego podwykonawcę?
Next post Obsługa klienta i sztuczna inteligencja: sojusz z przyszłością?